Benzani

[Verse 1]
Bayabhibhidla, bafisa ukudiliza izinja mazigijima
Isigidi nasi, ngisiswibha siza nabangincisha imali
Ngigidagida, ngidingide udaba lwale gidinga ewayo
Ngimi ngeyinyawo, imini imnyana, iminwe naye, yimi ke nawe

Yini ke ngawe, gxumela estikini sikhiphane inkemane
Within an hour, ufica kumawu ibhari incike ngemnyango
Iy'gebengwane, zizama ukugila imgilingwane give it up
Anginisabi, niza nge-beamer, ngize nge-Nissan

Angilwi son, pluz angilwisani ney'ntwana ezimi far
Anizingani, kimina ngimi la, ngibe ngilinde imali
Nge minimal, time, ngingabhinca ibhari eyibhinca pluz
Ngiyimunce igazi, kuvuke i-digital, lyrical mission gun

Iy'mpintshi zayo, zivivinywa ileli nigga eliqala i-busy manje
A busy bunch, isala ibhibhidla ngi-defeat i-beat e-blind
Ngi-physical, ngiphihliza ikhanda kumane kufe izikhali
Uzwe ikhala, ithekeni yakho ithi cha, nansi inkinga iqala

Its really hard, to give it up, if u in love, with him and I
A tricky thug, encinza ingane, emile kahle, I'm really proud
By reading up, I figured out, angidingi i-buzz, ukuwina i-crowd
Ngiyagidla manje, mase nihamba okwe cellphone, anokhiya (Nokia)

[CHORUS]
Ngibabulala ngale number yase kasi, you're a victim
Move with it, no age no restriction
Hhayi Bo, Benzani, Hhayi Bo, Benzani, Hhayi Bo, Benzani [X2]

[Verse 2]
Bengishizila, ngishikisha ngishibiza nabo tiki line
Angidingi ilani, ezokhincinza intshiza, ku shift o-shibhi line
Isishishi la, sis'shiya sishibiza she be sick of us
It isn't tough, to drink get high, nge stiff en gwayi, nginishiye nighwaya

Angithi uyazi, akudingi i-genius to see you're a silly cunt
Ngisile uyaz, mase kusile ungifica ngiba serious
Ngifinye igazi, ngifihle umakasi, ngifikise ofika ekasi
You've seen enough, thugs pulling triggers with no reason huh

Middle fingers up, I ain't feeling what you bringing up
Ngiminca iplaki, try to dark in the dark, while I dig in mud
You dig me now, ah noma ungangidikila angikudingi ntwana
Ungazenzi inja la, ngoba usupita a little zinza zanda

Asilimazane, wislima son, masifika whistle hard
Uwise imali, bow down to kings suck my hidden parts
And when you done dummy, swibha beqala ukuhilizisana
I-beef ya Jigga ikuthina, come and see Jay Z in us (and Nas)

Angithi uyaz, ngicijisa umucondo mangicikwa uncibijane
Ngicikice iy'mbici, nciphise imcimbi ube usacinga icanda
Ucikicane, ngiwunqamula ngichaphune abancinda izandla
Kucanuzele inhliziyo, mangicaba amathambo ngingcwaba ichwane

[Chorus X4]