Ndiza

Ndihambile, ndibonile
Bandixelele bandinikile
Ndingafunanga ndingabuzanga

[Chorus]
Ndiza ndiza
Ndizaw'buya ndikuphathel'ntliziyo yam
Uzuyenze msulwa yona

[Repeat Chorus X2]

Ndizam'kucinga aha
Ndiyahluleka aha
Ingqondo yam, iyakhawuleza
Kuyehla kuyasa
kum uyafana
Ndonakele hee