Udali

[Chorus]
Angathin' udali xa 'ndibona ndinje (x8)
(Nguwe dali, ndinjena. Nguwe dali ndinje nje njena)

Oko bendimkil' izolo
Ndiyohangela abantwana bam
Ndadibana nezihange zandihenda
Ngoku ndimanxeba nxeba, ndililolo apha
Kodwa bendisiya nezihlwele

[Chorus]

Ndinje
Ndisis' yoyoyo, ndisis' mawu mawu (x4)

[Chorus x2]

Ndinje
Ndisis' yoyoyo, ndisis' mawu mawu (x4)