Izintaba

Ngapha nangapha ndiv' amagama am
Bayandibiza, ndiv' ingxolo
Bebecinga ndizoyekelela
Kodwa ndinethamsanqa

Kodwa ndinethamsanqa

[Chorus]
Zonk' intaba ziwela kum
Kum macala onke
Zonk' intaba ziwela kum
Kum kuyadidizela

Zonk' intaba ziwela kum

Ndivuke kubalel' engqondweni yam
Ndipheth' intliziyo yam ngenzandla
Kodw' ithemba lam likhona
Kuzoba luhlazan gomso

[Repeat]
Kuz' izaqhwithi, kuz' izivunguvugnu
Khawuleza khawuleza

[Chorus]
Zonk' intaba ziwela kum
Kum macala onke
Zonk' intaba ziwela kum
Kum kuyadidizela

Kuz' izaqhwithi, kuz' izivunguvugnu
Khawuleza khawuleza

[Chorus]
Zonk' intaba ziwela kum
Kum macala onke
Zonk' intaba ziwela kum
Kum kuyadidizela