Imali

[Repeat x2]
We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho

[Repeat x2]
Mali, mali!
Mbangi yesono!
Sesibulalana ngenxa yakho

Ndixakene liphupho lam
We mali (x2)
Ndahlukene nezihlobo zam
We mali (x2)

Abapolitiki nasecaweni
Baxabana ngawe, we mali
Nakum uzamile, mali
Awuphumelelanga, we mali.

[Repeat x2]
Mali, mali!
Mbangi yesono!
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mali
Sesibulalana ngenxa yakho

[Repeat x2]
We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho

[Repeat x2]
Mali, mali!
Mbangi yesono!
Sesibulalana ngenxa yakho

Ndixakene liphupho lam
We mali (x2)
Ndahlukene nezihlobo zam
We mali (x2)

Abapolitiki nasecaweni
Baxabana ngawe, we mali
Nakum uzamile, mali
Awuphumelelanga, we mali.

[Repeat x2]
Mali, mali!
Mbangi yesono!
Sesibulalana ngenxa yakho