Manufika

Re ne ra fitlha ra fitlha ra fitlha
Lefika ra fitlha ba re chaela go tsenwa ka diklippa
Ra dipa ra dipa ra ba chaela ra sika
Ra dipa o tla utlwa ka lerole gore ra tsipa
Ra go spina, ra go spina
Bana ba ba pila, authi tsa lefika

[Verse 1: Seiso]
Hao tlheng, o kare wa re keng
Wa ntshiya kante re fa rotlhe
Ne ke ba phamotse
Peba tsa lona ba ipotsa ba ke bo mang
Ke ba blelela don't lose heat
Like letsatsi ha le nyamela
Errr, nkare nka ba latela
Check re go ngathela
Ke eo lotion e tsedintse ke di-juice
Muffin ko thoko ha ba mpona ba mpitse Mothusi
Motswako wakere ke o gopola latere
Ke go nyela boss, daar ko mojakong
Ke tshela thupa, ke mothakoo
Get with us ohela re metsi
Can you see gore here there's no madoda skosha
Left and right like wiper ra re one
Mara mixture wa nnete kgale o le kae ntwana
Mo space-ng floating mathata ago nou keng
I'm 'bout to rock the show kana

[Hook]
Re ne ra fitlha ra fitlha ra fitlha
Lefika ra fitlha ba re chaela go tsenwa ka diklippa
Ra dipa ra dipa ra ba chaela ra sika
Ra dipa o tla utlwa ka lerole gore ra tsipa
Ra go spina, ra go spina
Bana ba ba pila, kgontjing tsa lefika
Manufika, manufika
Manufika, manufika

[Verse 2: Notshi]
Sega fela, iron-a fela
Whatever she wants o mo jwetse a e latele
Maar if a sa tlo tsamaya le menaeza a e patele
Ne ke sa kope lenyalo ne ke hike-a fela
Fede! Ska mo senyetsa nako, mofe klaar
O bofe setlhare, tsaya sweets o bohle mnate
Sa tlo re seleka ntso bona re photse mnate
Bitsa Chabalala re fe bana ntho tse mnate
Ra fitlha, ra bo tupra bo tupa
Re tla itshola Mosibologo sebete se tuka
Mmutla o timollwa ka mmutla
Ke re huu! Heh ra go utlwa sterring o kanna feta
Lebotha la iphandelwa ra go tip-a
Botsa, sa itatlhela ra go thiba
Motho o neilwe mang
Ha o sa act-e nou, later ke bo "O No Mmeile Kae"

[Hook]

[Verse 3: Tuks]
Notification e etsa modumo ole
Ko m'tseng Uber yang! Etswa ke mo gate-ng
In your eighteen area
Ha o no leka go nthiba abuti iphe dijara
Ke gotetse ngwanaka
Bangwe ga re ipone sale re tima lapa laka
Speed limiti 40, overload mazothi
Tsela e tletse ditonki mokoloko
Sebaga sa dipipe ka mebala my chomie akere
Ke kgotlha lepara ke bege fa ke le mo gate-ng
Re eighteen, the A-Team, re tsena rotlhe
Authi yaka e ntshitse, go mamepe
Tlo go igella ka tsebe
Se se baketsweng mo dioveneng tsa letseme, jeme
Ke dedicatela distering tsa kasi tse di sa rap-eng
Tang tsa di car wash, mgerezo mataereng
Smokes mo diside-eng, quantum mo diline-ng
Ha di thulane ko vibe-ng