In Hope

Haha ha Smell record mafia
Tswak Baker said so its insane
Motswakane wame
Wes [?]
What it do
Who di

Hey gomotsega rre Dibopame
Rre o ne a re ke lebe ga a ise a sekame
Ke mo gorosetse le ngwetsi a ise a tsofale
A gone go gabodisa malepa a diale le botlhale
Show them no mercy fa ba tsholofetse game changer
S'ka mpona ke kgumame ka mangole ke a vryf-a
Mole go a phatsima, spane seweditswe
Ke ipoailsa leisure, ngangabo mafatseng
Khuditse neighbour
Ba dula ba go trace-a so ke dibala go save-a
You're doing well, itidimalele
Stay on top le ko diwa teng
Hash-a, s'ka baya, s'ka skolota
The microphone check le ko dibankeng
Hash-a like lejanala la ga hotel mo lewatleng,
Tlayang re sub-eng
Ke tle ke fokotse morwalo ke se nwele
So many bars, ke relela fela, I hope o ntshwere

I hope o ntshwere

Enter, lefika, leje, letlapa, the boulder
Make this dough nkare ke ja jewish ya cosha
King pin ya dinganga like Alejandra Sousa
Motaki makoya, bright right in the folder
Leotwana la ga Raitlhwana
Words stringer than a pack ya majita
Bare ga ba baisane
Bolaya according to a hit list
Then I poof le bopaki, ke nyelela seka dokete
Holler, accuse number one wa nsukela
Oh well, ke kwala mo tlase ga segele sa Nobel
That's my agenda, sireletsa tswak territory
Tot ba mfence-a and tire from slender
Put in extra hours ke matarelwe ke nectar
Chesa view ke je kilo, ke ya go spana diDisco
Where the freaks go, give no stage for mixos
Fa bontsi bo lapile, bontsi bo ngadile

Ei well, it's what it is man
Bare re o tswere
Well in the hope that re utswere (x3)
Senganga re utswere
I hope o ntswere (x4)
Maftown
I hope o ntswere
Zeerust
I hope o ntswere
Rusty dusty
I hope o ntswere
Welkom
I hope o ntswere
??
I hope o ntswere
Kapa
I hope o ntswere
Where else
I hope o ntswere