Monate Thwaa

Kore kam’go go leng ka teng the way it is
Ghetto people do anything even die to live
Some survive some sell you buy the pill
Yo keep your head high to the sky we build
Pushed to the limit many men would die to kill
Work hard keep buzy don't have time to chill
The devil wants to do business witchu don’t sign the deal
You got it flaunt it exhibit your skill
Yo pull your bravest face pace yourself
Face the world while there’s still cake to get
Stakes are high s’ka tshaba place a bet
Fa o le moriski say it with me AMEN (AMEN)
Hey man (hey man) go on lock your car door when I walk on by
Why, watchu you gon do black, wind up in your area, relocate
Kore…

[Chorus] X2
Kore… ka mokgo go leng ka teng monate
Ha ke batle ho buwa tse baie joe monate
Chorus ye e empty but still monate
Monate joe monate thhwa…

Oh yeah… oh oh oh yeah, oh yeah… oh oh oh yeah
Break it down… oh oh monate thhwa

Ke emetse mathaka a fetse go ntshwantshaya le
Ke ba gupetse ka Setswana leleme la ga mme
Ga ke sebope ga se ipope like lefetwa le bona kgope
Ke letsopa la kgale like motsofe, ba mpitsa malome
Go tswa phunya selesele, ke ba kenya tsebetsebe
Go atiswa ka seme fela
O ntja e ntseng jang o dula o tshela tshele
Ke mmona mo leganong o lekgwe leina lame
Kapa kgolega meno cheap maselesele
Maminanyana basimanyana ba phiya tlala
Tshikagano ya mela ame e sila mala
Ka sekgowa ka happen-a ka Setswana ke ya dirakgala
Ke phuduhudu mmudubudu tshwana le poho pedi sakeng
Fa dirakana, lebala phalafala moo go lla dinakana
Ga se ko ga Mabereko ko go senang bogadi, mosadi mahala
No, ko botho bo le teng botshelo bat eng
Gatlhamela masisi, re gagatsela boteng
Joe, tlhogo pedi bolaya noga
Black against black ga se bonyora

[Chorus]

The struggle continues what you think it is you on the streets
But I wouldn’t like to spoil your fun seeing things you not seen
Ah ah… the green eyed monster we bow to the same God
Why wage war, phologolo wrath of God fall upon y’all
Ke tlo lwana till ke fitlha, lwana till lefatshe le stop go opela pina
Till kasi e lapa go bona di BMW dispina
Till the second coming of Jesus
Khaba… Khaba we keep on spinning those vinyls
Until ba thola cure ya H.I. virus
Love don’t bind us, the truth will find us
Survive through ciphers coz y’all don’t like us

[Chorus] X2