Bona Fela

[Verse 1: Tuks]
Nne ba nipile monopoly e ne e le ya bofelo
Metlotlo ya ha go jewa mogoga ditshebo
Like who's gon take over
Dieman a ka se survive the change over
But i proved them all wrong, as i soldiered on
Some wrote songs
I kept quiet and told my team hold on
Le mo lefifing
Ke tshepa mo di-rhyme-ng and follow where the sound leads
And i can do without your favourite beat maker
Dipina tsa me ke di kwala to my heart beat
Dintwana tse nnyane kasi ba fepilwe mabare-bare
Ba mpitsa samane mare
Ke defeat-a puo ka go rwala motswako legetleng la me
Ke le tabogile
Kodu ya me e matarela track like lap tsa me di tshasitswe ka mamepe
Now before o ntshwaya diphoso kopa o ithole right ithole reg

[Chorus x2]
Bona fela, ba batla go mphetola dimo
Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo
Bona fela, ba ngadile ke ja ka mmino
Bona fela, mathata a bodula-setilo

[Verse 2: Tuks]
Ke pepa sechaba jang ke santse ke gogoba
Nka nna nkalakatha jang ke se godoba
Many think re tsene many think re namile maoto but santse re kokota
Sam'sokolo gauteng go a nela santse re koloba
Nnete ke gore many a men look the part
Many a men shaela top
So sad santse ba kolota
Line ya success ke gone ke e folang
Many 0's in a cheque ke gone ke di bonang
Like queen bee buzzing
I'm building a colony ya mamepe fela
Year after year
By any means necessary
Go thola tse di molemo mo bophelong except selling your soul
Ga le ntlhaloganye i keep rapping in codes
Way ahead of my time i keep lapping my foes

[Chorus x2]
Bona fela, ba batla go mphetola dimo
Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo
Bona fela, ba ngadile ke ja ka mmino
Bona fela, mathata a bodula-setilo

[Verse 3: Mo Molemi]
Ne ba lepile Amantsi ne le wa bofelo
Methlolo ya ha go jewa mogoga ditshebo
Like who's gon take over
Die man akase survive
The change over
But I proved them all wrong
As I soldiered on
Some wrote songs I kept quiet
And told my team hold on
Le mo lefifing ke tshepa mo di rhyme'ng
And follow where the sound leads
And I can do without your favourite beat maker
Dipina tsame ke di kwala to my heartbeat
Dintwananyana tse kasi di fepilwe mabarebare
Ba mpitsa samane mare ke defeat'a
Puo ka go rwala motswako legetleng lame
See what life is showing you
Let your pride burn slow inside o' you
Mojo wa itshaida
Molemi o jele phoso
Now before o ntshwaya diphoso
O ithole right, ithole rege

[Chorus]
Bona fela, ba batla go mphetola dimo
Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo
Bona fela, ba ngadile ke ja ka mmino
Bona fela, mathata a bodula-setilo
Bona fela, ba batla go mphetola dimo
Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo
Bona fela, ba ngadile ke ja ka plasi
Bona fela, mollo wa go tlola ditlhase