Phea

Chorus

Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)

Verse.1

Ke Nqawa kaofela di Miter
Ke Bua Ka Zaka Ke hola Mekotla
Mblocke Ditsila o tla e thola o sena lucky phea
Ke tla ontsha letlalo ho tshehe ditsotsi
Ha ne ke hlaha Bafana ba e tseng
Hake tshoswe ke morepa hake hlanye ke a e tshepa
Bona ba e oka ke tseng
Ntate ha o suthe ke tshoerwe ke tsaka ke tseo
Kgale le nkoalla di SAMA ke tseo
Ke a lwana ke a tseka le tsaka ke tletsi ka hohle
ke a thefula ha o nkgahlile ke a hlafuna hake kgethe le mmala ke tshepe ka teeuu
Ntate ba e tseng
Ke sele Marena a ntseka le utlwele ke tseng
Sotho se a boda ke a hana
Kgala ba nkenya ho top 20
Bale ba hana ho nklenya ho 420
Ba tseba ke a hotetsa
420 le soketswe
Le utlwele ke tseng

Chorus

Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)

Verse.2

Sutha ba kene
Ke utlwele ba ringa maubane ba ntjhaela haba nqangwe ( modimo ba thuse)
Ba jinde bafana ba e tlhantshe ba kene morusung ho tlatswa setupu (skrrr)
Tswa Daar Ditsotsi ha o jinde bafana
Tswa Daar Ditsotsi ba kenye sekolo
tswa daar ditsotsi batlwele ba kene ba mathe ho tla fela career ya morepa wa (phaa)
Kgale ba sinda ngwaneso
kgale ke sa hlahelle ngwanaso
Kgale ba hana ngwaneso
Kgale ho di show ba sa nkenye ngwneso
Ba nahana ke dietsi
And ke teng
Tron ha o pake ngwaneso
And ke teng Achuze
Ke hlotsi di bosso
O e sa dizaka kae
Ngwanole o e le kae
M A P(eng) ke teng
S O T H O rap(eng) Ke teng

Chorus

Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o thefula Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ke tla o Kokota Phea (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)
Phea (ahh)
Monna ha oa Sinda (ahh)