Isaiah 6 (Holy Wa Halalela)

Verse1
Kana ka bona Jehova, a dutse teroneng
(E kgolo! E phahameng)

Mophetho wa seaparo sa hae
(Wa tlala tempele)

Diserafime di babatsa
(Boholo ba Jehovah)

Diserafime di babatsa
(Dire: "Holy, wa halalela")

Chorus
Dire holy, wa halalela
Dire holy, wa halalela
X4

Refrain (Band &Lead guitar)
Dire holy, wa halalela
(Kgalalelong ya hae)
Dire Holy, wa halalela (wa halalela)
Dire Holy, wa halalela (wa halalela)