Ng'size

Tiga Maine - Ng'size (ft. Mseventy DeeTee & Sihle Da Poet)

Ngisize Lyrics Verse 1: (Tiga Maine)

Yewena madibuseng,
I can do better without you.

Aii marn anim’khuzeni,
Ngicela a delete my number.

Aii marn animubezeni,
Why angifuna kangaka.

Areyeng maboneng,
Sibone uzosala nobani.

Phuma kimi,
Suka kimi.

Ufuna ini?
Tshela mina.

Ngigrand ngawe,
Dlalela leh.

Ngiyabonga ngawe,
Hambela leh.

Aw’ngisize, Ng’delete ey.
Aw’ngisize, Angisakufuni ey. (Kimiller)

Pre-Hook:
Aw’ngisize, ngidelete eh.
Aw’ngisize, ngidelete eh.
Aw’ngisize, ngidelete eh.
Aw’ngisize, ngidelete eh.
Aw’ngisize, ngidelete eh.
Aw’ngisize, ngidelete eh. (X2)

Hook: Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh. (X2)

Verse 2: (Mseventy DeeTee)

Ang’sakuding’ empilweni yami,
Ang’sakuding’ empilweni yami.

Uyaphulil’ inhliziyo yami,
Uyaphulil’ inhliziyo yami.

So ey aw’ngisize, (Ngiyakucel’ bandla) Ngidelete. (Ooh please)

Aw’ngisize, (Ngiyakucel’ bandla)
Ngidelete.(Ooh please)

aw’ngisize, (Ngiyakucel’ bandla)
ngidelete. (Ooh please)

Verse 3: (Sihle Da Poet)
Ungifakel’ islowdown, Ngidelete eh.
Ungifakel’ ukushisa, Ngidelete eh.
Aw’ngisize eh, Ngicel’ ungidelete.
Sengidlala nomadala Khufest,
Udlala ngami wena uhlala ungitesta.

Ang’nankinga nawe dlalela ferrr,
You no longer a resident,
You just a guest.

Ng’cela ungenzele I favour,
Ng’delete eh.
Ungijolela everyday,
Uth’ i mistake.

Uthi uyazixhenya ngami, Ujike ungifihle. Aw’ngisize, ng’cela ungidelete,
Aw’ngisize, ng’cela ungidelete.

Hook:
Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh.

Phuma Kimi, Phuma Kimi.
Phuma Kimi, Phuma Kimi Aw’ngisize eh. (X2)