SBWL

Tiga Maine x Bhlaklyn & Lady Kay - SBWL

Hook:
SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

Verse 1: (Bhlaklyn)

SBWL yonk' into,
SBWL ukuyi desha.

SBWL ukugeza izandla ngayo,
Ukuyithela emlomweni wami.

SBWL ukuyikhipha ngamakhala,
Njengo Kammu Dee, Miano San kanye no Semi Tee Yebo Yebo Aii.

SBWL yonk' into,
SBWL ukuyi desha.

SBWL ukugeza izandla ngayo,
Ukuyithela emlomweni wami.

SBWL ukuyikhipha ngamakhala,
Njengo Kammu Dee, Miano San kanye no Semi Tee Okay Haa Alright.

Hook:
SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

Verse 2: (Lady Kay)

SBWL umuntu kamngani,
SBWL gqi i strawberry.

Mawuth' I bell endodeni,
SBWL SBWL.

SBWL umuntu kamngani,
SBWL gqi i strawberry.

Mawuth' I bell endodeni,
SBWL SBWL.

(Tiga Maine)
SBWL,
Everything that's for sure.

Good vibes good vibes,
Nomnotho.

Ziyakhipha,
Sishay' ugologo.

Intombi yakho,
Ingifuna Ku dance floor.

SBWL,
Awumuve ka so.

Up and down,
Njenge YoYo.

Wang' chaza,
Siy' enkantolo.

Kusasa,
Asikhulumi ezayizolo. (SBWL)

Hook:
SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.

SBWL ukuyo dancer,
SBWL ukuyo phuza.

SBWL ukuyo hlala nezichommie zam,
Ukuyo hlala nezi chommie zam.