Robot

Tiga Maine x Bhlaklyn & Lady Kay - Robot

Hook:
E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.

E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.

Verse 1: (Bhlaklyn)

Aye stradeni ama robot,
Ayayi cima ayayi khanyisa.

Aii maarn asiphuzeni,
Lobumnandi buyophela ngomso ekuseni.

I bhasi selifikile,
Abantwana baningi ayithathele.

I robot lisacimile,
Ngoba mawutatazela lizoyikhanyisa.

Aye stradeni ama robot,
Ayayi cima ayayi khanyisa.

Aii maarn asiphuzeni,
Lobumnandi buyophela ngomso ekuseni.

I bhasi selifikile,
Abantwana baningi ayithathele.

I robot lisacimile,
Ngoba mawutatazela lizoyikhanyisa.

Hook:
E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.

E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.

Verse 2: (Tiga Maine)

I robot li green,
Mina ngiyashaya.

Anginankinga,
Ngama round abhaya.

Makanenkinga,
Mina ngiyavaya.

Maka complainer,
Ngibuyela ekhaya.

I robot li red,
Her thartee tight.

I can hit it hit it,
All the night.

I can see it see it,
We outta light.

Angi signer deal,
Yonke into I right ohh. (Kimiller)

Hook:
E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.

E bari robot ayi red uyeme,
E bari robot ayi green oshape.

Ebathi i robot mali red,
Lithi ume.

Ebathi i robot mali green,
Lithi ushaye.