Lawula Nkosi

[Chorus]
Lawula, lawula, lawula, lawula (x3)
Lawula nkosi yenyaniso
Lawula, lawula, lawula, lawula
Lawula nkosi yemikhosi

Lawula, lawula nkosi Yesu, koza ngawe ukonwaba
Ngeziphithiphithi zethu yonakele imihlaba
Lawula Sonini, lawula Sonini
Lawula Ngweletshetshe, lawula
Sonini lawula (x3)
Ngweletshetshe lawula

Lizalis' idinga lakho
Thixo nkosi yenyaniso
Zonk' iintlanga zonk' izizwe mazizuze usindiso

[Chorus: Luphindo]
Lawula nkosi, lawula nkosi (x6)

Ho iswe hlompho le poko (hlompho le poko (x2))
Ho ntate le mora (ntate le mora)
Le ho moya, e be thoko
Joale le ka mehla

[Chorus: Buhle]
Lawula lawula, lawula nkosi yenyaniso

[Chorus: Ntsika]
Sonini lawula
Lawula lawula lawula
Oh ngabantwana bakho (x3)
Lawula lawula lawula
Lawula abantwana bakho (x3)
Lawula