Take You Out

[Chorus: 2Lip]
Oooh… I love it when you take me out
On a picnic with those clouds baby
Oooh… I love it when you take me out
When you look into my eyes baby

[Ma-E]
Hello mtwana daar… uthini mara
Lo u-Ma-E ene uthanda malikhithika
You know the summer days malikhiphiza
So free so late nas’khiphima
Because we get all wet mak’shis’ ilanga
To get home we can’t wait angithi darli
It is the middle of the night and it’s full moon
And I keep my game right like it’s kunfu
Shine so bright ngiyenza ngibeshushu
Thanks for the night mara ngeke niphele so soon
Coz your eyes are telling me something
That today o batla go nsegela something
So etla kwano ke o sebele something
Vele le nna baby ke batla ho o pepa ka something
Oh baby ngiyacanywa maw’ngibheka ka so, maw’ smile-a ka so
Uyazi baby bengazi ukuthi uphethe style-a ka so
Ene u-shine-a ka so…

[Chorus]

[KO]
Ikgomusha lis’thandela wena
Ungibona ngikudla ngikguzuka
Sweety ikgomsha liphandela wena
Utshele naba abathand’ ukukhuluma
Unguthi ukuluva uzamela wena
Ubenami noma ngiwa ngivuka
Ngiyazi akulula ungaphel’ ithemba
Ngoba mina ngizos’shatela wena
Wena ngiyak’dinga sunshine
Noma ngaba impilo inzima sometimes
Put a ring on your finger one time
My girl my girl ngiyazi bathand’ uk’ringa la eloxion
Bazama uk’ngishaya ngestina labo skhothini
Mara mangabe unenkinga just talk to me
Take you out for dinner or shopping spree
Talk to me…

[Chorus]

[Ntukza]
As’hambe my baby angak’khiphi lately
Pakisha ma-bag siye oorkant lady
Sesikhathela uk’khombana nama taxi
Nale gado mayobo silinda s’gebi
Jealous mona… abangani bakho
Mababona… malini ibathu zakho
K’dala mina nawe ntwana siwa sivuka
Khumbula that day sisherelana izuka
Kodwa nou sesigibela ndiza mochini
Noma ek’seni noma emini noma nini mas’funa
Konje ukewathi ufuna ukuyenza i-shopping
Okay asiye e-Paris for ama-stockings
Internet surf noma yini we flossing
Paparazzi basilandelela they be stalking
Imali idlala bantwana lakimi sala masala
Nje ngo-magic baby basazo mangala
Khala abacani abadala thata mina ngiyapatala
Ba mona re ba bona ka mahlo a matala

[Bridge]X2
Oooh… it’s just me and you
No one else will do
You make my dreams come true

[Chorus]