Single

[CHORUS]
Uthando lwam you don't deserve it, you don't deserve it
Ntombazane phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
You trying to hurt me, you trying to hurt me
Ntombazane, phuma kimi, phumi kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi ooh

[VERSE1: K.O.]
Hlukana nami yentombi ung'fakela amahloni
Uhlal'ngenzela udoti, ubuthi angiboni
Amabbm, amasms, ama phone call, amamms
Ngeke ungifihlele nekx, uthi why njalo uma si_have sex

Sengihleli ngigqoke ijazi angfuni ukuguliswa nguwe nalolwabish
Hambo nyisa abanye
Ubuyi beneplaz ngakuthatha ngakuvusa sfebe uvuke ngami
Usukhohlisa nami

[CHORUS]
Uzoz'bona, uzoz'bona angsafune kujola
And I don't need your love
Ngibheme ngakholwa
I don't care, I'd rather be single

uyakhumbula mina nawe masihlangana eclubin waze wamuhle wamuhle
wentombazane Ngiyokhokha malin mawunje mawunje
ukhuluma isingisi esinje
Wangtshela ukuth awjoli uLonely and you just move to Joburg your dad bought you a penthouse
uhla kuleso slovant
Spending money no cash out
That was too good to be true
That time I started losing you
Your dad turned out to be your step-dad
Your step-dad turned out to be your sugar daddy
Mara ufuna mina ngikuenze imedi
Oh yes this love is fading

[CHORUS]

Ungezwa, hey mtwana ungezwa
Lamanya ngezwa ngawe ngijele abizwani
Yona lemotho ubungikhalela uyifuna
Ngizwe ngandlebe enye igibeza iyishwapha ezimpunga
I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner
You're a loser,
Your a cheater, Your a cheater, Your a cheater and a user

Ngiphethe o khiya wami we moto
Ngihlulekile ukumfakela
Akenimbizeli uQue Marshall
Ngoba bona baze mfakela
Lomtwana ungijwaela amasimba

[CHORUS]