Take It Easy

[Hook] X2
Hey wena kalakachani
Kunini usithatha kanqani
Bheka manje ubanda kanjani
Hey uthanda kanjani

[K.O]
Khona ozokhalala mfana uzothi unebhadi
Asizanga ngokudlalala asinaso lesoskhathi
Ungazosangana sodedela i-party
Ngoba bafana nawe can’t tell me nothing
Eintlek bow’cabangani sigijimisa le-cheese thina everyday
Mara sizwa bathi une-beef so sicela i-plate
Geeez for heaven’s sake
K’dala ubuzy ukuk’ intsimbi mara namanje hithi ama-heavy weight
Hai suka… clever ngeke wuy’mele may’suka
(Hai magenge hai kabi hai iphutha)
Sik’bhambe ngama-finger prints ngoba la uhamba khona ushay’ ithupha
Ubungazi we are the wrong crew to fight
Mangabe uphuza mfanagithi uphuze right
Yah siyakuyazi the khuluma kakhulu type
Bizane i-plumber lana kuzoqhum’ i-pipe
Oh no thina sizow’vala lomolomo
Mfanagithi sizow’khiph’ ikane
Brika man mina ngiphethe izinja zam’
Joe they can pretty dance so take it easy sani

[Chorus]
Maw’nenkinga sizokuthathela ama-steps
Maw’ngabone sizokufakela ama-specs
Sikuyenze buzzy (uzolandwa clever)
Easy (uzolandwa clever)
u-buzy uloko ushaya ama-peks
Uyazi kahle uguthi awuna niks
Take it easy (uzolandwa clever)
Easy (uzolandwa clever)

[Ma-E]
Bheka manje sow’ jampa ama-fence
Bheka manje sow’nuka ama-steps
Uzobanjwa clever
Ungasiyenzi sithathe ama-further steps
Ungasiyenzi vele sisayine ama-cheque
Uzogandwa clever
Bheka manje sow’lande abogata, sow’ngene ku-june july
Mfanagithi ubhekene ney’khulu la
Uzolandwa ngendluzu la, uzohlangana ney’khukhu la
Uboskhuphula before uyisosa, bengamulali bengimthusa
Ha bengimkhuza, ha bengimvusa
Hamba ekasi uyobabuza, bazok’tshela ngami
Abongwana bas’fela ngami, uthath’ i-corner mangivela sani
Mas’hlangana socabana amakomishi azophambana
Ene angifuni ukubona bantwini edladleni bazokhalaza

[Chorus]

[Ntukzen]
Qhubeka uliku u-speedi uzonyathelana ne-speed trap
Uzogijima uzojima ngathi ufuna i-six pack
Angikhulumi ngebiya you probably need that
Street cred izokushiya nge-gap like Pitch Black
Nina manipepereza mfana thina besikgereza
Nina manikhekheleza mfana thina besithesha
Ngizonifak’ i-verstaan ene ngizoyifaka ngenkani
Coz niyafakana nama-bra nje ngamantombazana
Ene akupheli iviki ngingatontsi umphini wepiki
So mele uyenze ungangidini uzoqcwal’ ijariti kini
Fika bakini bazami uk’khuza awuzwisisi
Uyadelela maw’ne mpinji unyathela phela mabriki
Angis’umalume wenu but ningabashana kim’
Can’t pass china kimi, can’t fight sala kini
Noma ungavutha umlilo we paraffin
Ungazodlalela la kimi uzothela ama-salatini

[Chorus]

[Hook]