Life

[Chorus: Tamarsha]
How did things go wrong
(He… helele mama)
How did things go wrong
Let’s appreciate life

[K.O]
From i-life yamakota nama-street wise two
Manje ekasi sengiy’boza and I’m street wise too
K’dala ngiphush’ ublova since high school
Mara bengiyazi nami k’khona bazongithola for the things I do
Yessus izinja zifikile zangithola ngigidlile
Nalenyuku bengithi ngiy’fihlile nayo zicinzile
I’m breathless ngisho nedladla lami balishisile
Joe k’phuma itjiza ngizilwe i-vrou bay’qcishile
Ngizokwenza njani mari abobani labobari
Bangival’ amehlo bangilahlela kulebuti yalekari
Bavaya nami ngizwe omunye abiz’ igama lami
Ethi u-cross-a uMavusana bow’cabangani sani
Ba vele bapak’ itransi bavul’ iminyango then I heard a few footsteps
There’s no looking back, this is it, angiphuphi niks
Ngacina bethi ithi sicete ngalenja vul’ibuti eintlek
Heish….

[Chorus]

Wakhala kangaka Sizakele k’shone bani
Sula izinyembezi mtakwethu uphole nami
I know I don’t give you time ukuthi uqoqe nami
Ngitshele intlungu zakho mtakwethu kwenzenjani
Wangibhek’ emehlweni wangibuza ngimthanda kwempela na
Zonke infihlo zakhe mina ngamtshela na?
Ngam’bheka emehlweni baby ungakhathazeki
Ngihlala nginawe ebumnyameni nasek’khanyeni
Wathi baby ngicela ungangikwateli
Ukuba nendoda efana nawe aw’ngifanele
Yini Sizakele wathi ngiyacolisa lendaba kwamele ngik’tshele
uPhila ak’siy’ngani yakho yingani ka Shele
Uthini?? Ungazongihlanyisa
After all these years uPhila ngimkhulisa
After all these years uPhila ngimfundisa

[Chorus]

[Ntukzen]
Until we die, tse bohloko ha di fele
I wonder why, keledi di sa fele
Coz we work hard, ha re bone phomolo
And when we work smart, ha re bone moputso
I went to school hoping when I get back
Everything was cool but damn it wasn’t like that
Nkgono le Ntatemoholo just laid there
Neba sena letho just means for them to take care
Difelekwane tsa fihla tsona tsa thuntsa fela
Di ipatlela thepa so that di kgone ho tsuba fela
How brainless how shameless
Stupid I was there hoping they all die nameless
That’s what I thought as I sat there with tears running down
Ha ne kena le gun I’ll probably hunt them down
Ke ba rute batho like they never did biology, anatomy
Ke tla ba nyolla like astrology

[Chorus]