Sonini

Sonini
Sonini
Sonini

[Verse 1 : Lelo Kamau]
Uma ngishiy'wa Nguwe,
Ay angikwaz ukuzibambela,
Angikwaz' ukuzibambela.
Ngidinga Wen' eduze kwam,
Eeeeeeh Qamatha! Sonini!

Themba lam' Nguwe.
Eeeeeh Qamatha! Sonini!
Themba lam' Nguwe.
Eeeeeh Qamatha! Sonini!

[Verse 2: Simmy]
'Zungangishiyi,
Ngoba konk' engiyikho!
Konk' enginakho!
Konke kuvela Kuwe.
Oh ngiyabonga!
Eeeeeh Qamatha! Sonini!

Themba lam' Nguwe.
Eeeeeh Qamatha! Sonini!
Themba lam' Nguwe.
Eeeeeh Qamatha! Sonini!