Bamthathile

Ngihlele namajita estrateng ngihlanganisela yena
hang’mbone, hang’mbone
ngihlele namajita estrateng ngihlanganisela yena
hang’mbone, hang’bone
nom’ugahama uzongikhumbula
nom’ugahama uzongikhumbula

Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’

Ngihlele namajita estrateng ngihlanganisela yena
hang’mbone, hang’mbone
ngihlele namajita estrateng ngihlanganisela yena
hang’mbone, hang’bone
nom’ugahama uzongikhumbula
nom’ugahama uzongikhumbula

Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam’
bengihlala le homie when bathatha umfasi wam’
Bamthathile, bamthathile uloviewam