Ungiphul’inhliziyo

Yes
Sthandwa sam
Awungifouneli
Ungiphul’inhliziyo (ungiphul’inhliziyo)
Babes
Kwenzakalani bo
Angi understand
Uyangicrossa
Ungiphul’inhliziyo (ungiphul’inhliziyo)
Angi understand
Kwenzakalani bo (x2)
Awungifouneli
Babes
Last night
Ngicabanga ngawe
Ungiphul’inhliziyo (ungiphul’inhliziyo)
Angi understand
Kwenzakalani bo