SOKE by Star Dollar

SOKE by Star Dollar (Prod. by Star Dollar)

Stardollar

SOKE by Star Dollar (2019)

5

Intro:
Star Dollar

(chorus)
Oluwa di de
soro aye mi
ma je shi na laye
baba sha nu mi(2x)
Oluwa gbemi
gbemi leke
ki wa loke laye
lojo aye mi(2x)

(refrain)
oya SOKE
LOKE
GBEMILEKE

(verse 1)
ki n fo loke
ko ma womi loke loke
ki n yan fanda loke loke
Oluwa ti gbe mi leke (2x)
Oluwa jo wo o
ra n mi lowo o
shi na ayo mi oo
ki ma sha aye mi o.

(refrain)
oya SOKE
LOKE
GBEMILEKE

(chorus)
Oluwa di de
soro aye mi
ma je shi na laye
baba sha nu mi(2x)
Oluwa gbemi
gbemi leke
ki wa loke laye
lojo aye mi(2x)

(verse 2)
kima yan fanda
kowo ma po falalala
ki de ma fo gagagaga
ki ota ri mi kan de ma sa (2x)
Oluwa jo wo o
ra n mi lowo o
shi na ayo mi oo
ki ma sha aye mi o.

(refrain)
oya SOKE
LOKE
GBEMILEKE

(chorus)
Oluwa di de
soro aye mi
ma je shi na laye
baba sha nu mi(2x)
Oluwa gbemi
gbemi leke
ki wa loke laye
lojo aye mi(2x)