AroMeyo by Star Dollar vs Teni

AroMeyo by Star Dollar vs Teni (Prod. by Star Dollar )

Stardollar ft Teni

AroMeyo by Star Dollar (2019)

5

Aropin (2x) Aro Aropin ni teniyan toluwa lo ma se.
Uyo Meyo (2x) Uyo Uyo Meyo le wu o Dan so KO mi o e.

Check lyrics from Aropin by Star Dollar
Also
Check lyrics from UyoMeyo by Teni.

Produced by Star Dollar.

For more info contact stardollar :+2348176116729
Instagram : @stardollar_official
Facebook : Stardollar Stardollar.

Intro:
karo karo karo,
kayo kayo kajo,
aropin ni te ni yan
tolowa lomase
chorus:
Aropin aropin aro
aropin ni teniyan tolowalomase (2X).
verse1: everybody has a father
biological father
and if he leave you run away,
dont sit to his own defeat, hie hie hie
and stand up to your own feet, uyeee
if you rise up
you will surely get to the top
if you move on
you will get what you want
if you rise up you will surely get to the top
there's nothing too thick ooo there's nothing too soft
chorus:
Aropin aropin aro
aropin ni teniyan tolowalomase (2X).
verse2:
(mikolomighty raps)
chorus:
Aropin aropin aro
aropin ni teniyan tolowalomase (2X).
verse3:
owomi mare fun fun ne ne
mayan fanda loke loke
(stardollar)
ibiti daddy mi ode ma de be ma tun koja o
ibiti mummy mi ode ma de be ma tun koja o
moro pe otan sugbon olorun sope oku
moro pe otan sugbon olorun sope oku
baba rere olorunmi baba rere (aropin)
olorun teminikan ogbodo sun o hu o
moduro ti yin lojojumo
ma je kota kori mi jowo
ibikibi to ban lo ni mo lo olorun mi
Outro:
mo serere laye mi ha mosere
mo yan fanda laye mi ha moyan fanda
mo sorire laye mi o ee mo sorire
mo serere laye mi ha mo se rere
(star dollar on the mix).
S.T.A.R.