Obrigado

Khanimambo Xikwembu xa Matimba, Khanimambo
Hi khensile Xikwembu xa Matimba, Hi khensile (x4)
Obrigado xikwembu xa matimba, obrigado
Ha ku khensa Xikwembu xa Matimba, Ha ku khensa (x4)
Unamandla uzim’ esimkhonzako, unamandla
Hi kakaramba uzim’esimkhonzako, Hi kakaramba
Hi ku tande uzim’esimkhonzako, Hi ku tande (x4)
Obrigado xikwembu xa matimba, obrigado (x4)