Lalelani Iculo Lami

[Repeat]
Ngiyavuma uma ngaliso
Oka uKrestu umfeli wami
Wabushiya ubukhosi
Wehla wafa ngenxa yami

[Repeat]
Ngineculo ngalo uthando
Luka krestu umfeli wam
Ngimbabaza owangifela
Lalelani iculo lami
Lalelani iculo lami

Lalelani iculo lami