Baninzi

Ye Baninzi,ye baninzi,ye baninzi.
Abafuna lonk`uthando lwentliziyo yam
Ndikunika lonkuthando
Ndikunika lonkuthando
Ndikunika lonkuthando lwentliziyo yam

Mama,mama,mami.
Ndikunika lonkuthando lwentliziyo yam
Ndikunika lonkuthando
Ndikunika lonkuthando
Ndikunika lonkuthando lwentliziyo yam

Ndibambe kanje ndibambe kaso