Umuntu

Umuntu (Prod. by Prince)

Sky Fleb

Impilo yase Goli (2020)

Verse 1
Besilala wena wena bewu zula
Ekhaya kungekho ongakuhlula
Ezbhaya zonke zik'vuma
Take a step ntwana khuphuka
I was there mfana mawungi dinga

Waphela umoya wa quiter
Wathola umngani wakushintsha
Kwisangoma wafika
Lakubuza wena wafisa
Kanti lihater lakini wisher
Lathola ichance lakushintcha

Lakwenza igintsa lok'gchina
talent lonke lacisha
Yonke oyibonayo boyincinza
Uthuku umzali ngapha uyak'khinya
Ebusuku emini khuthuza
Mekene nkani umuntu bewu hlinza

Waphatha otleva bakupipa
Amagrhada akuthola ne ntchiza
Intsimbi endala ekhathele
Ibulala beyidinga
Inama ncala Ende anzima
Uzokhumbula mina
Manje ijele likhaya lokuncina

Chorus
Qhaphele utchela wena isfiso
Ubazise ngethuba lakho
Nabangani bafuna ukwazi iphupho lakho

Qhaphele utchela wena isfiso
Ubazise ngendlela zakho
Uhlebela aboban wena ngempilo yakho

Verse 2

Unkulunkulu ukhona emthandazweni
Huyena kphela ongam tchela ngephupho lakho
Khumbala ngikutchela lamagama engizokutchela wona khona Manje bade lam
Ngalinge uthembe omunye umuntu coz omunye umuntu angakubulalisa ngomunye umuntu
akuthembise ngomunye umuntu
Kanti loyo muntu lithemba lo munye umuntu

Lapho siyazi mayihlangana kuyophuma isdumbu somunye umuntu
Ithinte nabangakhoni ukucabangela omunye umunty
Kubulawe omunye umuntu

khokhe umashonisa ngemali yomunye umuntu
Abazi li gazi lomunye umuntu
Nase family sebek bona nje ngo munye umuntu
Uphila ngomunye umuntu

Sewa khohlwa nango nkulunkulu
Umdali omkhulu
mengikutchela ungibiz isiphukuphuku

Nyazi kubuhlungu
Yinkinga enkulu
Usengabuyi ungaboni
Bak bhale ngegoni

Manje use kage.n hubani ongazi
Vele nginalo ulwazi
Lapho mfana kuphumi igazi
Uthole nesitha sakho sik bhale mfana kuze kulamule igazi