No more

No more (Prod. by Prince)

Sky Fleb

Impilo yase Goli (2020)

5

Verse 1
Intanga zakho zona bezikufila
Phela bewunga faki kphela Abanye bebe jika
Mengithatha ukubheka you were quite bewuba ziba
mebekufuna lamagenge
Bewuyi phepha lika madiba

Ekukhulen kwakho bengazi ukuthi uzoshincha
Bak'dontsa ngapha nangapha ngawe kuyaliwa
Lavy le bengazi ukuthi uzoshincha
Ngizamile bengazi ukuthi uyandlula

Yashisa mara izenzo zakho zyakuphika
Awasakufrostani amagenge Some say uyawadina
Utholakala ema clubin nabane mula
Awusatholakali endlin bakulanda ngama uber

Kimi ntombazana uphenduke islima
Ngiyazi uzoyimamela legoma makunzima
Kdala bengitchela bathi sbali mani vuka
Lomuntu akakuthandi just ubekezele imula

Verse 2
Trust me nyandlula
Entlizwen yakho am sorry mama mina ngiyaphuma
I know vele uzongikhumbula
Ungithatha nje ngeslima
Phela ngawe bengigula

Ngokudlala ngam bewuphinda phinda
Ngilinda mina Bengiphila nzima
Kulo thando Beng pheka ngiclean.a
Silala sdlile umosha ngizibei

Noma ungashintcha mina am gone for ever
Noma ungang'zula wangithola mina vele kufana ngizokuziba
Umhlungu ngibuzwile bengilana ngilila
Uzenza ohlakaniphile bewufuna noma yin mina ngikunika
Hopefully labo obatholile banemula
Bazohlala Abazukushiya
Bazohlala abazuk khinya

Chorus
Angeke ngikhona ukubekezela nawe mina
Am gone forever
Angeke ngiphinde Ukuthi ngithembe omunye umuntu mina no more