Ekasi

Ekasi (Prod. by Prince)

Sky Fleb

Impilo yase Goli (2020)

3

Verse 1
Maginte ekasi you do better bakukhiphe ulwazi
mele nibe the same bafuna uphele ekasi
Bathanda ongazi bakwenze umngani
Bakubize gazi
Uthando ban urhola ngengakhi Bafuna ukwazi
Ubatchele igama bak'nike igama
Ukhohlwe ngepast

Like a local taxi uyiclipa bakushintche fast
Uzitchele ukuthi bayaku cleaner kanti bak faka idust
Mawurholile bayak funa
Nizogcwali ikasi
Sbali uvah siyak'dinga
Kuze kushoni ilanga

Mawungekho ekhaya bayakulinda
Kungaze kuphele imali
Like touch bayaku thinta
Bakubuze ungava
Ubatchele use khonen
Buda Sewuzofika dah
Bathumele abantu ongabazi ukuthi bak robbie imali
Thumbu liyakhala ngendlala
Umastand ufuni imali
Ufune isizo kubangani vele banyamalale
If awuyi tholanga ksasa
Mfanwam ngicelu phume kanje

Verse 2
Ngumntana ogrend uyafike ekasi
Boma top class
Kanaba ngani uhlala ese ncwandin ufocus
Ama results anjenge rainbow flying colours
Mabemshela akathi yebo
Kbhampa nezine transe
Spani sesgela uhlezi e submit
Uthatha ama marks
Ushone endlin after sgela
Fake ama headset
No teacher wakhe uyamkhonza
Aze ambuze ne price
Home work uyishaya kwa teacher
Sometimes
Ngagcina kuyisgela manje umntana seke vuka dah

Akasabuyi ekhaya ngisho no call back nyana
Umagogo uyasicker uyazi phekela
She's suffering
Bengicelu hambe phela am a teacher ngishatile
Umfazi wam
Makengakuthola lana ngise jaivin

Wathatha amasaka umntana washona edladlen
Sekwathengiswa nekhaya
Umagogo sewa shona
Akekho omsizayo
Sekelale estraten