Umama

Ngikhumbul' uMa
Aksavumi (Ngikhumbul’ uMa)

Angsakhoni
Ngikhumbul' Ma
Aksavumi
Ngikhumbul' uMa

[Chorus]
Sebeth’ indod' endala kangaka ikhalel'
uMa wayo hhawu bafethu ngeke ni understand
Ndoda endala kangaka ikhalel' uMa wayo
Hhawu bafethu ngeke ni understand

[Verse 1]
Yojabula mang'file
Athi uShembe uyaphila
Kule ngozi zomgwaqo mntanami ngyajabula ufike usaphila
Beki' khwama leMsamu
Landi mpepho kaGogo erondweni
Ngiphahle ngikhulume nabadala ngibatshele usemagcekeni
Mvul' iyana emkhaya , sesiphelile amakhaza
Mawubuy' eGoli ngicela ungiphathele iheater ngoba ngempela uzong’ ngcwaba
Yaz uMa , avunamahlaya
Ngeke ushone ngisak’thanda
Kuyoba isibusiso kimi ukuthi ubekhona Ma'wami mangishada
Ngoba uyokwazi ukungibonisa mase zingibuyela emshadweni
Ngoba uyokwazi ukungiduduza mase zingibuyela emshadweni

[Bridge]
Angsakhoni (x3)
Ngikhumbul’ Ma

[Chorus]
Sebeth’ indod' endala kangaka ikhalel'
uMa wayo hhawu bafethu ngeke ni understand
Ndoda endala kangaka ikhalel' uMa wayo
Hhawu bafethu ngeke ni understand

[Verse 2]
Into engiyithanda ngekhaya , ukuthi ekhaya akungwenwa ngemali (ngemali , yeah yeah)
Noma ngingasebeni uMama ungithanda ngingenani (Ungithanda ngingenalutho)
Noma umhlaba ungang' shaya uzong' thulisa athi mntanami ungakhali (ungakhali)
Ubukeka ukhathale awuthi ngilande ukudla baba hlala phansi (hlala phansi)

[Bridge]
Angsakhoni (x3)
Ngikhumbul’ Ma

[Chorus]
Sebeth’ indod' endala kangaka ikhalel'
uMa wayo hhawu bafethu ngeke ni understand
Ndoda endala kangaka ikhalel' uMa wayo
Hhawu bafethu ngeke ni understand