Isibhamu

[Chorus]
Wemfwethu mina nginoMama ekhaya
Nomnden' wam' engmel nguSebenzele.
Lento ozam oyfun ngenkan kimi
Naz ezam ngiySebenzele.
Njengob upheth isbhamu, woah
Mfwethu ungaling udubuleh
Ngcon uthathe imoto uthathe iPhone, min ungxolele
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, Ngeke, Ngeke)

[Verse 1]
Zyamemez iynsimb, dum emadleben.
Yiyo len eqhoshis umfana
Yiyo len bang Sathane(yazazel abafan)
Aw kodw mali(wabanjan)
Wiympande yeSono(wabanjan)
KwaQhamuk bafan(bepheth amavolovol) swel'
umgod' wok'cash(bahlom bayiz ngovolo mah)
Bayal Shay ikhanda(cabang iyngan zakh wemfwethu)
Tshel zongcwatshwaph

[Chorus]
Wemfwethu mina nginoMama ekhaya
Nomnden' wam' engmel nguSebenzele.
Lento ozam oyfun ngenkan kimi
Naz ezam ngiySebenzele.
Njengob upheth isbhamu, woah
Mfwethu ungaling udubuleh
Ngcon uthathe imoto uthathe iPhone, min ungxolele
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, Ngeke, Ngeke)

[Verse 2]
Elokshin (emambis) eThembis(emambis)
Babulal umfwethu, leyo ndab' isang'khalis
Yahamb insizw isasencan(baythatha)
Yashiy umakoti esasemncane(ngenx' yemoto)
Wembulali ngena nembez, wabulal mfwethu,
wazuzan(ngenx' yemoto nje) .
Qina Ntombi Yama Dlokovu. Mpilo ayikho fair nenja igovu.

[Chorus]
Wemfwethu mina nginoMama ekhaya
Nomnden' wam' engmel nguSebenzele.
Lento ozam oyfun ngenkan kimi
Naz ezam ngiySebenzele.
Njengob upheth isbhamu, woah
Mfwethu ungaling udubuleh
Ngcon uthathe imoto uthathe iPhone, min ungxolele
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke, ngeke ngeke,
Ngeke ngeke ngfele 'nto
Zasemhlaben.
(Ngeke ngeke, ngeke)
Ngeke ngeke mfwethu ngyeke
Ngyolala ekhaya ngek nglal emathuneni.
(Ngeke, Ngeke, Ngeke)