Gijima

[Verse 1]
Woke up in the morning and I asked myself
Is life worth living?
Should I blast myself?
They don't give a damn about our future
Pull a trigger kill uMfundi he a hero

[Chorus]
Gijima!
Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala
W'othi nje
Gijima! Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala

[Verse 2]
Baba ngathi ng'nenkinga la, awubheke la
Kuyonakala la
Izwe liyobuya nini lashon' ilanga mama (may'buye i-Africa)
Baba mawukhuluma ngek'sasa lam'
Awu'bali inhlelo zek'sasa lam'
Ngob' uyazi kulelo k'sasa uzob' ungekho
Uzob' ungekho
Baba mawuthi imfundo yam' iwon' ukhiye yempumelelo ngiyala
Kungani imfundo idhing' imali
Kungani ukhiye utholwa omta kababa
Imanzi imiqamelo e-RES
Ngane zomama ziyakhal' o-weh
Baba ngicel' intabo, ngiyazi ngisese mcane

[Chorus]
W'othi nje gijima!
Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala
W'othi nje
Gijima! Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala

[Verse 3]
Baba sas' ngekho thina (yeah)
Nilwa nodwa
Anislweli thina (yeah)
Silw' izimpi zenu thina (zimpi zango '94)
Lento eniy'bangayo ibulala thina
S'fela izono zenu thina
UBab'omkhulu Biko (Steve Biko)
Kub' ukhona, manje akasekho
Ngabe ngiyak'xeba mina
Baba ngabe ngiyak'xeba
Uvula umnyango we jele
Wavala umnyango wey' mfundo
Libambe lingashoni
Indlala ibang' ulaka

[Chorus]
W'othi nje gijima!
Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala
W'othi nje
Gijima! Gijima, gijima, gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina, ubaba usemdala