Angik'deli

[Intro]
More and more

[Chorus]
Kugijim' igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl’ mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Kugijim' igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl' mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Angik’deli (x4)
Asiphinde futhi

[Verse 1]
Ngizwe ngathi ngishawa ugesi
Ngihanjelwa ingqondo kube ngathi ayisebenzi
Ungisemafini, cloud nine
Ngibhema ngikholwe ngawe, I'm high
Ngicela this feeling ungayizwisi omunye
Ngicela this magic ungayiniki omunye
Usu ngonile , ngami kuphelile
Kuyothathis' khathi omuny' umuntu angenze ngizizwe kanje
Baby please, ngiyakucela
Don't ever take this feeling away from me
Baby please, ngiyakucela
Don’t ever take this feeling away from me

[Chorus]
Kugijim’ igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl' mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Kugijim’ igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl' mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Angik'deli (x4)
Asiphinde futhi
Asiphinde baby

[Bridge]
Yazi ungithinta kamnandi
Ungipha kamnandi (Oh oh oh)
Every time I come...

[Verse 2]
Ngathi ngingahlala ngingahambi
Ngathi ngingakipita
Dubi khaya
Vele love is blind wayibona lento uZamar
Woza baby siyolala emaweni
Sibuke uNyazi siqamele ematsheni
Ngikuthembise zonke ley' nkanyezi
Kuse khaya uyohlobise' baleni
Noma baby singalala emaweni
Sibuke uNyazi siqamele ematsheni
Ngikuthembise zonke ley' nkanyezi
Kuse khaya uyohlobise' ebaleni
Grrr qeh

[Chorus]
Kugijim' igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl' mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Kugijim' igazi mawungthinta ngiyashisa
Inhliziyo ishaya ngamandl' mawungibamba uyayizwa
Imizwa ixoxa indaba
Thula uzoyizwa
Angik'deli (x4)
Asiphinde futhi