Amagama

[Hook]
Amagam' othando akhona emhlabeni engak’ biza ngawo awaneli (x4)
Ngoba absekho ubuhle obunjena. Lokhu ngakgcina ngoWinnie Mandela (x2)
Ngakbiza sweety , ngikbize lovey (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)
Ngakbiza baby , ngikbize nunu (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)

[Verse 1]
Ngcela ukungacishi ilambu
Ngfuna ukbona izishebo zami
Ngicela ungishiye ilele mkami
Akekho ozosibona yimi nawe
Baby turn around , mayibabo
Ngidla kahle belele abafana
Elawini , elawini. Lapho esthola khona injabulo...

[Hook]
Amagam' othando akhona emhlabeni engak’ biza ngawo awaneli (x4)
Ngoba absekho ubuhle obunjena. Lokhu ngakgcina ngoWinnie Mandela (x2)
Ngakbiza sweety , ngikbize lovey (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)
Ngakbiza baby , ngikbize nunu (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)

[Verse 2]
UNkulunkulu mayekudala , wayengajahanga
Awushodi ngalutho wena
Bonke bahle mawungekho wena
Avele akhale amakhwela
Kumamatheka umhlaba unyawo mawul’beka (kunyathela undlunkulu)
Akekho ozongithathela , wena baby ngingakfela
Ngawe ngingalwa ngibe bovu
Ushisa okudlula istofu
Ngathi ngingakushela kabili. Ungiqome kabili
Ngathi ngingagibela phezu kwe Carlton center ngitshele umhlaba wonke ukuthi uwumuntu wami

[Hook]
Amagam' othando akhona emhlabeni engak’ biza ngawo awaneli (x4)
Ngoba absekho ubuhle obunjena. Lokhu ngakgcina ngoWinnie Mandela (x2)
Ngakbiza sweety , ngikbize lovey (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)
Ngakbiza baby , ngikbize nunu (law' amagama awak'chazi ngokwanele ubuhle bakho)