Amafu

Ehhh hayayayaya yo
Ngyolala ngimbonile owakwam
Ngyolala ngimbonile

[Chorus x3]
Noma lingaguqul' amafu
Noba kungadum' izulu
Noma kungathiwani
Ilanga liyoshona
Ngyolala ngimbonile owakwami

Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile
Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile (x7)

Indlel' engimkhumbule ngayo
Ngizwe ngathi ngiyasangan' ekhanda
Bayajabula abakubonayo laph' ukhona sthandwa sam

Hayi akubona ubuhle bomuntu lobu
Uphuphuzel' uboy' ebsweni
Sithi unyathela ngabantwana
Angisakhulumi ngamehlo ngathi yongelosi

Awu shon' amalanga, shona malanga
Mina ngiyobon' udali
Ngathi neskhathi sesihamba kanance
Ba bekuya ngam ngabe sengihleli
Sixoxa ngothando lwethu
Sibukan' emehlweni

Ngathi ngiyambona esemoyizela
Ngathi ngiyambon' esemamatheka
Ngathi ngiyambon' esengishalazela
Futhi unamahloni njalo nje

[Chorus x3]
Noma lingaguqul' amafu
Noba kungadum' izulu
Noma kungathiwani
Ilanga liyoshona
Ngyolala ngimbonile owakwami

Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile
Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile (x7)

Yazi luhl' uthando lwethu bo
Int' intle ayidingi koniwa
Bazamile bahlulekile bonke
Ebebethi banginyindela kuwe

Ngithand ukuthembeka kwakho mina dali
Nokungithanda ngoweqiniso
Ngiyathembisa ngeke ngikuphoxe
Ngibukanise ngawe nezwe lonke

Phela wena ngakucel' enkosini
Uthando lwakho luyisibusiso kimi
Kushoda abakini, ngibona abakini
Ngithumle inkomo le kini
Shaye 'iphelele inkomo zamalobolo
Ngi'shaye ziphelel, phelel inkomo zamalobola

[Chorus x3]
Noma lingaguqul' amafu
Noba kungadum' izulu
Noma kungathiwani
Ilanga liyoshona
Ngyolala ngimbonile owakwami

Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile
Ngizobe ngi li (x2)
Ngizobe ngilindile (x7)