Umahlalela

Usuku, nosuku kuyasetshenzwa
Kodwa wena uhleli la
Eziny' izinsiwa zibambile
Kodwa wen' usahleli la
Aw mina ngik'thand' impela
Kodwa ngeke ng'lunge ngiyazondla, ngiyakondla, hawu ngiyaphela
Awu mina ngik'thand' impela
Kodwa ngeke ng'lunge ngiyazondla, ngiyakondla, hawu ngiyaphela
Awu aning'sizeni
Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Oh, oh aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Usuku, nosuku kuyasetshenzwa
Kodwa wena uhleli la
Eziny' izinsiwa zibambile
Kodwa wen' usahleli la
Aw mina ngik'thand' impela
Kodwa ngeke ng'lunge ngiyazondla, ngiyakondla, hawu ngiyaphela
Awu mina ngik'thand' impela
Kodwa ngeke ng'lunge ngiyazondla, ngiyakondla, hawu ngiyaphela
Awu aning'sizeni
Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Oh, oh aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo
Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Oh, oh Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Oh, oh Aningtshelele yena
Awuhamb' uyomtshela uthando luyabiza
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning'sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo
Dododo dododooo
Dododo dododooo
Dododo dodooo
Dodooo