Ngipholise Nkosi

Nkosi ngilimele, ngipholise
Ngipholise, ngipholise lamanxeba

Baba ngidinga wen' uzongpholisa
Oh, ngilimele enhliziyweni
Ubuhlungu obungaka, ngipholise, ngipholise

Noma kubuhlungu nkosi yami
Inhliziyo yam' iyaqaqamba
Ngiph' isibindi baba wam
Ukuthi ngikwazi ukuthethelela

Jehova Elohim, Jehova Shalom
Mpholisi wamanxeba
Wena wedwa ulithemba lami
Uzongisul' izinyembezi
Ngipholise

Yeeeeeeh, yeeeeeah
Ngipholise

Jehova we'ntandane, ngikhala kuwe
Ngikhala kuwe
Baba ngipholise, ngilimele
Ngilinyazwe ngabantu ebengibathembile

Nkosi ngilimele
Ngilimazwe ngabantu engibathembayo
Bangihlukumezile, baba ngipholise
Ngilimazwe ngabantu engibathandayo
Ngipholise

Woza uzongipholisa nkosi
Ngipholise, ngipholise

Ngipholise la manxeba