Ingakho Ngicula

Yingakho ngicula ngihlabelela
Ngob'uJesu wehla wangiphakamisa
Bengingaba yini baba kube wena wawungenami?
Ngabe angizange ngibe lapho ngikhona namhlanje