Baba Uyingcwele

Baba ngyabonga

Baba ngith' ungcwele, baba uyngcwele
Ngemisebenz' emihle ongenzele yona
baba ngith' umhkulu, baba ngith' ungcwele
Ngemisebenz' emihle ongenzele yona

Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga
Ngemisebenz' emihle ongenzele yona

Oh baba nguwe wedw' ithemba lami
Wen' uphakeme, wen' uphakeme
Mvelingqangi, nguwe wedw' ithemba lami

Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga
Ngemisebenz' emihle ongenzele yona

Baba nguyabonga, wen' uphakeme
Akekh' ofana nawe, ngiyabonga
Ngyabonga (Wen' uphakeme)

Amen hallelujah (x2)