Mamezala

Nnnananaaaaaa!
Nnanananaaaaa!

Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muva
asambeni
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muvaaaaa
S'yahamba les'stimela
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muva
asambeni
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muvaaaaa
yahamba lo loliwe

koko mamezalaaaaa, asibuyeli emuva, singenaye umakoti
asibuyeleeee emuvaaaaaa
koko mamezalaaaaa, asibuyeli emuva, singenaye umakoti
S'yahamba les'stimela
koko mamezalaaaaa, asibuyeli emuva, singenaye umakoti
asibuyeleeee emuvaaaaaa
koko mamezalaaaaa, asibuyeli emuva, singenaye umakoti
S'yahamba les'stimela (Wooozaaaaa)

Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muva
asambeni
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muvaaaaa
S'yahamba les'stimela
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muva
asambeni
Akesishaye ulayini kodwa s'buyele muvaaaaa
yahamba lo loliwe