Ramaisela

Ramasela we!
Ngwana oa lla!
O lomiloe ke eng?
Ke kgodimoditswana
E mo lomile kae bo?
Maragwaneng

Bo mmae ba kae?
Ba saile masimong
Bo rragwe ba kae bona?
Ba saile maburung

Mo tshollele tee
There is no sugar

Ke thabela ha nts' o phela
Ha nts' o phela
Ha nts' o kunya-kunya