Uvalo

[Verse 1]
Ready ready ready ready
1 2 3
Sthandwa sentliziyo ngazi uzifihle phi
Kant awuboni ukuthi mina nawe safanelana

Manje Manje Manje
Awungi tshela please
Abantu abafana nawe kanti bavela phi
Ngoba soloko ngazalwa emhlabeni
Angaze ngiba bone abafana nawe

[Pre Chorus]
(Uthando lwakho Uthando Lwakho wena)
Liya Mangalisa (Wena Mangaza)
Wenza kanjani?
Ukuthi ndiku thande so na
(Uthando lwakho Uthando Lwakho)
(Thando)
Luyangi Thusa (Thando la thusa)
Wenza kanjani?
Ukuthi ndiku thande so na
Ngoba njalo mangi bona wena wena
Ngishaywa luvalo
Hai ngithi njalo mangi bona wena wena
Ngishaywa luvalo

[Chorus]
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo

Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo

[Verse 2]
Ngubani ongavuma? (hai mina angeke)
Awu lavi udlale ngami (hai mina angeke)
Awu ungenze ibhola (hai mina angeke)
Ngubani ongavuma?
Ngubani ongavuma? (hai mina angeke)
Awu lavi udlale ngami (hai mina angeke)
Awu ungenze ibhola (hai mina angeke)
Ngubani ongavuma?

[Pre Chorus]
(Uthando lwakho Uthando Lwakho wena)
Liya Mangalisa (Wena Mangaza)
Wenza kanjani?
Ukuthi ndiku thande so na
(Uthando lwakho Uthando Lwakho)
(Thando)
Luyangi Thusa (Thando la thusa)
Wenza kanjani?
Ukuthi ndiku thande so na
Ngoba njalo mangi bona wena wena
Ngishaywa luvalo
Hai ngithi njalo mangi bona wena wena
Ngishaywa luvalo

[Chorus]
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo

Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo

[Refrain]
No No No No No No
Thule lutu tu we no no no
No No No No No No
Thule lutu tu we no no no
No No No No No No
Thule lutu tu we no no no
No No No No No No
Thule lutu tu we eh ehe eh eh

[Outro]
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Eheheh Ngishaywa luvalo

Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Ngishaywa luvalo Ngishaywa luvalo
Eheheh Ngishaywa luvalo