Uthando Lwempintshi Yakho

[Verse 1]
Uthando lwempintsi yakho
Uthando lwempintsi yakho
Lona luphelele
Ingaba ngiqamba amanga
Mangithi liyashota
Ngoba muhle umntwana wabantu
Muhle akazenzanga
Uthando lwempintsi yakho
Alifuni ukuphela
Ngoba yena uyang thanda
Kodwa mina ngithanda wena

[Refrain]
Besise partini (besise partini)
Nasoso sonke iskeem (nasoso sonke iskeem)
Naku nokuthi beniba ningi
Kodwa impintsi yakho yeza kimi

Aww besise partini (besise partini)
Nasoso sonke iskeem (nasoso sonke iskeem)
Naku nokuthi beniba ningi
Kodwa impintsi yakho yeza kimi
Impintsi yakho yeza kimi

[Verse 2]
Mina bengithanda wena
Kodwa ngazwana nomngani wakho
Manje ngazi sola sola sola
Ukuthi bengenze njalo ngithande omunye umuntu
Mina bengithanda wena
Kodwa ngazwana nomngani wakho
Manje ngazi sola sola sola
Ukuthi bengenze njalo ngithande omunye umuntu

[Refrain]
Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee

Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee
Bengi cela ningi xolele
Hee heee

[Outro]
Eish, yazk'thini baby
Mngan wakho ebeyi starter yaz
And uyaz wena ubuyi main cause
Manje sengi confused
Stuck kwama starter
Ngihlale ngilala nama galegrove
Imain cause ayifiki in other words ngifuna wena
Umngane wakho uyistarter
So masi khohlwe ngaye siDealer neDessert