Lotto

[Verse 1: Samthing Soweto]
Khuluma we bozza yami
Khuluma we sthandwa sami
Ahh
Yonkinto oy'funayo mayenziwe
Khuluma we bozza yami
Khuluma we muntu wami
Ahh
Yonkinto oy'funayo mayenziwe

[Pre-Chorus: Samthing Soweto]
Ngiyazi ufuna is'khathi
Sokuthi sithi ukuz'khipha kancane (kancane)
Yonkinto oy'funayo mayenziwe
Ngiyazi ufuna is'khathi
Sokuthi sithi ukuz'khipha kancane (kancane)
Yonkinto oy'funayo mayenziwe

Ngoba ngawe ngiwinile ngiwinile ngiwinile
Ngawe nawe mina ngokuthola wena
Ngoba ngawe ngiwinile ngiwinile ngiwinile
Ngawe nawe mina ngokuthola wena

[Chorus: Samthing Soweto]
Weh weh weh
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Weh weh weh (weh weh weh)
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Ah weh ma weh (weh ma weh)
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Ah weh ma weh (weh ma weh)
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)

[Verse: Samthing Soweto and Mlindo]
Khuluma we bozza yami (Khuluma we bozza yami)
Khuluma we sthandwa sami (Khuluma we sthandwa sami)
Ahh
Yonkinto oy'funayo mayenziwe
Khuluma we bozza yami (Khuluma we bozza yami)
Khuluma we sthandwa sami (Khuluma we sthandwa sami)
Ahh
Yonkinto oy'funayo mayenziwe

[Verse 2: Mlindo]
Ay yadumi imoto
Vum vum sokulanda (ah ha)
Hayi lajiki isondo
Left and right siyababheka
Hayi babizebonke, babizebonke nabangane
Ngoba yonkinto oy'funayo ngizoy'yenza

[Chorus: Samthing Soweto]
Weh weh weh
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Weh weh weh (weh weh weh)
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Ah weh ma weh (weh ma weh)
Ngaze ngabamba iLotto (ngabambi iLotto)
Ah weh ma weh (weh ma weh)
Ngaze ngabamba iLotto