Isphithiphithi

Aw sthandwa nginga hamba a mazwe
Ngiyfunela wena love wena wedwo
Aaaw sthandwa nginga hamba a mazwe
Ngiyfunela wena love wena wedwo (Aaaw)

[Chorus]
Isphithiphithi sase Jozi
Ngasi zula sonke
Isiphithiphithi sase Jozi (Aaaw)
Isphithiphithi sase Jozi
Ngasi zula sonke
Isiphithiphithi sase Jozi (Ngoba)

[Post-Chorus]
Yey wena ungowami
Ye wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami
Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami

Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami
Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenanamani
Aw yebo wenu ungowami

[Refrain]
Awmzabayaba yobayoba
Awmzabayaba yobayoba (yo, yo)
Awmzaba ayobayoba
Awmzabayaba yobayoba
Awmzabayaba yobayoba (yo, yo)
Awmzaba ayobayoba

[Verse 2]
Yini lena wena lovey
O ngenza yona wena lovey
Ngathi ngyasola wena lovey
Khona into e khona wena lovey
Angikholwa wena lovey
Ukhambu ubona wena lovey
As hambe syo phola wena lovey
Uthando li khona wena lovey (Aaaw)

[Chorus]
Isphithiphithi sase Jozi
Ngasi zula sonke
Isiphithiphithi sase Jozi (Aaaw)
Isphithiphithi sase Jozi
Ngasi zula sonke
Isiphithiphithi sase Jozi (Ngoba)

[Post-Chorus]
Yey wena ungowami
Ye wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami
Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami

Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenamani
Aw yebo wenu ungowami
Ye wena ungowami
Yey wena ungowami wenanamani
Aw yebo wenu ungowami

[Refrain]
Awmzabayaba yobayoba
Awmzabayaba yobayoba (yo, yo)
Awmzaba ayobayoba
Awmzabayaba yobayoba
Awmzabayaba yobayoba (yo, yo)
Awmzaba ayobayoba
Yo (ayobayo)
Ayobayo