2 by 2

[Verse 1]

Who can tell hore diwa Kae
Follow me o tla utlwa Monate
One time, ga gona melao
Ke bone o, are o rata o
1 by 1 re aka le Pina
2 by 2 kare ro sekama kae
2 to 9 ra di simolla
12 o’clock ho cha snara le kota
Don’t talk, o senyana di Pina
Show me, hore o di lata jang
jang kapa jang, tlabe rele tens
I don’t mind ho tshwara mona
Just enjoy baby tsotlhe ditla Loka
O Mpitsi papa, ko bitse mama

[Chorus]

Fa re fetsa ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?
Fa re feta ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?

[Verse 2]

No no no no
Don’t fight, le too re bora
E nwa jwala tlogela polotiki
Don’t stress, o re senyetsa Monate
Be free o imixe lebana
Side to side, mepako ke e
2 by 2, ko dikhoneng
Mr Serious, band ke bale
Slow down, o tlabe wa re jesa
Fasa o, nna ke fase o
Jackpot, dilo diya itobetsa
1 by 1, Dj wa di chencha
6 to 6, ya Monate fela
2 by 2, 3 is a crowd
You must never say, hore wa tsamaya

[Chorus]

Fa re fetsa ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?
Fa re feta ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?

[Verse 2]

Abuti weh, Tlhobola di glass
Adawise, re too di thuba
You can dance, mara ska etsa lerole
Tshwara mepako, letsatsantsa ke laka
6 by 6, ra di kometsa
Fa o ka latlha re tseya ngwana
Ausi weh, o itshwere ka mang?
Mphe di number key tshware ka moya
Next time ke nna le wena
Bona di key, dire tsela weh
Baby please ska mpoxa
Ga ele di drinks, ke tlao rekela
Bona ole, ba mo gana
O ska tla mo, wa ntshenyetsa

[Chorus]

Fa re fetsa ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?
Fa re feta ro feletsa kae?
Fa re fetsa ro o tsamaya le mang?