Unamandla

Thixo wami wangithanda esiswini sika mama
Wasindisa ubomi ngiseyingane nkosi yami ngingena bani ongangithanda bahlukumeza impilo yami bonke ngithembele kubo,

Ohhh nkosi yami babedlala ngami kabuhlungu ohh baba...

Ngangizulazu ngingena khaya
Ngizulazula ngimaniki niki
Ngokubonga njalo ngisaphila
Ngoba ungunkulunkulu omamangalisayo...

Ohhh Modimo waka ke hlahetswe ke mafu a batho bao kebaratang
Ke tletse meyokgo, mpelo yaka tletsi matitetso ke hlahlathela kesa tsebe moo ke yang
Wa fihla Jeso umphumani kele malabulabu wa tlhatswa ditshila...

Ngangizulazu ngingena khaya
Ngizulazula ngimaniki niki
Ngokubonga njalo ngisaphila
Ngoba ungunkulunkulu omamangalisayo...

Ngoba wena unothando wasithwala
Isiphambano waze wafela zono zethu sivule amehlo nkosi sixolele zono zethu
Usibonise ndlela yakho lungisa ukuhamba kwethu