Thola Rater

T.S
Dankie San
Dome

I mean I was only trying to be myself bona bafika bakopa
Kanti abazi ukuthi badonsa irekere eline pasop, nga stopper
Ngaba nika amavikinyana baflopa
Manje sibaxova nje ngengubo encolile kwi vaskom
You know what? Maybe you flow but I know you going to flop manje you got it all twisted
Ngenhliziyo ze bhokathi
jou gaad
Exposed your ass nje nge jean ye low cut
I think this nigga is too ghetto ya vele so what
I mean I do get paid but you can call it gibberish

Through that major all up in my business
Whose that? uya faker if you don’t know who this is
New black flavor similar to liquorish
I do rap greater In vernec and in english
New track um Jakes if you don’t know who is giving you this
Blue black ngoba uhlukumeza ama menaces
Futsek silandela iflow nje ngomsila wama fish

Ve ve vele uzongizwa
Ve ve vele uzongizwa
angazi uyangi tolerater or uzongithola later *2

Awuthi sibayenzele ihistory okumele ingene kiwi syllabus
Running the streets nayi roadblock bajika fast bafila snux
Mix and pass basa ncintshana ngama marks
Ngithe nibuyele esgele manje mina ngifihla ama answer
Sho yenza into yakho unga foster mawuthanda
Mara mangifika ublome back nje ngebox lama lahle
Siyamosha namhlanje
Uzozwa bezwa itorture makukanje
Ba holder ama grudge akekho osazo si topper namanje
And if they consider you general that’s under general
uyi joke san animu jinde kancan bamuhleke toe
Hambo zwinka nge dairy ye theken yakho

Uyimfene you, If I drop from the top bengifuna ukuba yi convertible
Ngifuna ukubayenzela ifilm ngathi ngi spana e Kodak
So that they get the picture within the moment
Go back thats not rap you know that
Eh Futsek mxm ungicithela iskhathi
Kuzoze kushise i Cognac
Awungifakele ama ice

Ve ve vele uzongizwa
Ve ve vele uzongizwa
angazi uyangi tolerater or uzongithola later *2

Mina ngikhulele elokshini
Wena uphuma surbapini
Mina mangigcina ukudla emini
Wena bowulala nge dinner
Wena une kara ye remote
Mina ngipusha le stina
That’s why you fuckers have beef mara mina ngine skill
Mina mangisala ka gogo
Uhamba i creche yabelungu
That’s why uku ma house party ngihamba ama besh ebsuku
Phela wena unama connection
Thina siyenza ngobu crook
Mawuqeda uthanda i attention, thina sifuna le nyuku
Uyangithola

And ungithole boi, I mean been doing this kak for years nou amanga I kumele ungithole or uzongithola
It’s what it is PRO, Dome TS dankie san
Ya nuff said

Ve ve vele uzongizwa
Ve ve vele uzongizwa
angazi uyangi tolerater or uzongithola later *2