Angiyifuni Indoda

Angiyifuni Indoda

[Intro: Mpumi]

[Chorus]
{Mpumi}
We bhuti ngiyanakekela
Okhokwanto ongangenza yona
Ngizimele angidingi ndoda
Mmmmm

{Naak MusiQ}
We sisi suzisokolisa, ndikucela hayi
Ucingisise anginantongwayi ndinga wena
Mmmmm

{Mpumi}
We bhuti ngiyanakekela
Okhokwanto ongangenza yona
Ngizimele angidingi ndoda
We bhuti ngiyanakekela
Okhokwanto ongangenza yona,
Ngizimele angidingi ndoda.
Mmmmm

{Naak MusiQ}
We sisi suzisokolisa, ndikucela hayi
Ucingisise anginantongwayi ndinga wena.
Mmmmm
We sisi suzisokolisa, ndikucela hayi
Ucingisise anginantongwayi ndinga wena
Mmmmm

[Bridge: Mpumi]
Hayayaaa mmmm shitshi boo
Hayayaaa mmmm shitshi boo
Ooo
Hayayaaa mmmm shitshi boo
Ooo
Hayayaaa mmmm shitshi boo
Mmmmm

[Chorus]
{Mpumi}
We bhuti ngiyanakekela
Okhokwanto ongangenza yona,
Ngizimele angidingi ndoda.
Mmmm
We bhuti ngiyanakekela
Okhokwanto ongangenza yona,
Ngizimele angidingi ndoda.
Mmmm

{Naak MusiQ}
We sisi suzisokolisa, ndikucela hayi
Ucingisise anginantongwayi ndinga wena.
Mmmmm
We sisi suzisokolisa, ndikucela hayi
Ucingisise anginantongwayi ndinga wena.
Mmmm
Weee!